Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
* Livet er langt og fullt av morosame hendingar

Annan røyndom, andre erfaringar, extracurriculare aktivitetar ...

Språkleg ferdigheitar

Gode munnlege og skriftlege ferdigheitar i norsk, tysk og engelsk. Dei har vore arbeidsspråk i studiar og arbeid, og eg les korrektur på alle tre.

Anna

Er godt kjent med programvare for tekst- og talbehandling, kommunikasjon over nettverk og verds­veven, database og layout, både på PC- og Mac-plattform – til dømes Word, Excel, Mamut, Bedrifts­nett, Oracle, FileMaker, QuarkXPress og koding av nettsider.

I åra 1978 til 94 jobba eg på frivillig basis med musikk, film og formgjeving av tekst. Mellom anna laga eg tidsskrift og PR-materiell, og blei vant til å halde oversikt over større data- og tekstmengder. Som småbrukarson blei eg tidleg vant med lange dagar og å sjå samanheng mellom innsats og resultat. Eg har òg:

  • vore med på galleri- og kafédrift
  • spela i band i ti år
  • jobba som lydmann, òg på turnear med band i inn- og utland
  • vore med på å skipa til festivalar og konferansar òg jobbe med revyar og skodespel
  • skaffa filmar og informasjonsmateriell frå Europa og USA

Ansvar for tilskipingar, prosjekt, layout og drift har gjett meg operativ erfaring som koordinator og teamleiar, og merkantil erfaring med kasseansvar, rekneskap og internkontroll.

Hobbyar

Fritida bruker eg på radiolytting, aviser, studiar, friluftsliv, språk, kunst og livet sine gode sider!

Sertifikat

Førarkort klasse B C1

Kort cv, eller fullt cv som nedlastbar pdf-fil (30kb. Du treng Acrobat Reader). Livet som flytdiagram, eit liv med tilskipingar.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Her er du no :: aage.no » nn » cv » extra

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen