Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
* Televimsen viser deg undersidene i cv-seksjonen

Gerhard Schønings skole :: Elevfråsegn 26.10.90

Åge Utnes har som tillitsvald for elevane ved avdelinga vår for vaksenopplæring, studieretning for allmenne fag, med 600 deltakarar, lagt ned eit monaleg arbeid.

Han har spesielt, i samarbeid med leiinga på skolen, arbeidd for å betre informasjonen til søkjarane til skolen. Han har gjort layout på vår informasjon til søkjarane. Han har òg delteke i ei gruppe som har arbeidd med å førebu ein konferanse om vaksenopplæring. Han har vore initiativrik og aktiv og har gjort ein særs god innsats til beste for skolen og for medelevane sine.

G. O., rektor og K. T., rådgjevar (Gerhard Schønings skole)

Eigen kommentar

Skolen takka for seg ved uoppfordra å gje meg denne elevfråsegna. Hyggelege folk!

Lenkje til elevutsegn for informasjonsarbeid og tillitsverv ved Gerhard Schønings skole, 1989-90

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Her er du no :: aage.no » nn » cv » frivillig » GSS :: Gerhard Schönings skole

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen