Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
* Televimsen viser deg undersidene i cv-seksjonen

Omtale av kulturfag

Her følgjer kort omtale av nokre fag eg har tatt eksamen i. Ved å følgje lenkjene finn du meir informasjon om faga og skolane.

Høgskolen i Telemark

Studiet i kulturarbeid rettar seg mot arbeid i kulturformidlingsinstitusjonar (t.d. museum, kulturhus, festivalar), prosjektretta verksemd og friviljuge organisasjonar samt arbeid i offentleg kulturadministrasjon på kommune- og fylkesplan. (Laud i snitt).

Målet med studium i kulturfag er å kvalifisere for arbeid i det offentlege og private kulturfeltet. Studenten skal utvikle ei heilskapleg forståing for kulturlivet, endringsprosessar og tendensar samt vilkår for kulturen i samfunnet. Studiet legg stor vekt på å sjå kulturlivet i eit analytisk perspektiv. Studenten skal i løpet av studiet utvikle evna til å diskutere, analysere og reflektere. Studiet skal òg utvikle kompetansen til studenten som iscenesettar og formidlar. Dette krev kunnskap både om det som skal formidlas og om målgruppa for formidlinga. Kunnskap veks i spiralar av handling og refleksjon.

Vil du vite meir om faga?

Omtale av universitetsfaga! Attestar for utdanning!

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* CV-logo :: Byen er ikkje så langt unna, men sjølv liker eg å bu på landet

Omtale av universitetsfaga! Attestar for utdanning!

Å kombinere studiar med jobb var lenge ei god løysing for meg; Gjennom praktisk arbeid blei teori omsatt til konkret kultur, og kontakt med vitskaplege miljø gav naudsynt påfyll og perspektiv.

[ til toppen ]

Her er du no :: aage.no » nn » cv » utdanning » fagomtaler

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen