Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
* Heis-ikon frå British Museum i London (berre til pynt)

Tilgjengelegheit [Alt+0] Tilgang for funksjonshemma og brukarar av annan teknologi

Ein tastatur- eller kortkommando gjer du ved å trykkje tast alt i kombinasjon med nummertasten. På windows­maskinar må du vel stadfeste kommandoen ved å trykkje Enter etterpå. Ein kortkommando på Mac gjer du med Control/Ctrl og tasten.

Oversyn over andre tastaturkommandoar (Access Keys) på nettsidene:

Tast 1 fører deg til hovudsida for dei nynorske nettsidene,

tast 3 tek deg til sidekartet, vevstadkartet, som gjer eit oversyn over sider på nynorsk,

tast 4 tek deg til søkjemotoren for vevstaden,

tast 6 leiar til hjelpesida, med tips om bruk og navigasjon på vevstaden,

tast 0 tek deg til denne sida,

tast C tek deg til ei side med gjeldande adresse, og

tast T tek deg til toppen av eikvar side.

I cv-seksjonen kan du bruke bokstav-tastane n (for neste) og p (for førre/previous side). Det gjer det lettare å lese sidene i kronologisk rekkefølgje.

Førebels er det litt lite informasjon på denne sida, den engelske er betre!

www.aage.no © 2000-2008

Her er du no :: aage.no » nn » sidekart » tilgjengelegheit

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen