Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
* Televimsen viser deg undersidene i cv-seksjonen

Karakterar frå kulturfag ved Høgskolen i Telemark si avdeling for allmenne fag i Bø

Grafisk framstilling av karakterane mine frå kulturfag i Bø

Forkortinga 98H betyr haustsemesteret 1998, 99V vårsemesteret 1999, og så bortetter.

Sjå på karakterane:      Lenkje til karakterutskrift frå Høgskolen i Telemark, 1998-2003

Tall- og bokstavkarakterar

Etter kvalitetsreform og tilpassing til internasjonale utdanningssystem, har vi fått bokstav- i staden for talkarakterar og studiepoeng. Eit gammalt vekttal er no tre studiepoeng. Ei omrekning mellom dei to karaktersystema kan sjå slik ut:

Tabell for karaktersystem
cv | utdanning | grafisk framstilling av karakterer frå kulturfag ved Høgskolen i Telemark si avdeling for allmenne fag i Bø
1,0-1,9A
2,0-2,4B
2,5-2,9C
3,0-3,4D
3,5-3,9E
4,1 - -F

Vurderingskriterier for karakterar etter det nye systemet.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* CV-logo :: Byen er ikkje så langt unna, men sjølv liker eg å bu på landet

Fagleg påfyll er naudsynt attåt praktiske oppgåver

Hausten 1999 begynte eg forresten i full jobb, og såg at karakterane raste nedover. Seinere blei eg flinkare til å tilpasse lesinga til arbeidet og meiner at eg har ein fin balanse mellom teori og praksis.

[ til toppen ]

Denne sida er bygd opp med formgjevande tabellar. Sida er kanskje ikkje fullt ut tilgjengeleg for alle brukarar.

Her er du no :: aage.no » nn » cv » utdanning » kulturkarakterar

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen