Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Televimsen presenterer undersider i cvseksjonen

Uffa :: Ungdom for fri aktivitet :: arbeidsbekreftelse

Åge Utnes, f. 21.09.59, har vært i arbeid i perioden 17.07.-16.10.89. Tjenestested var Uffa-huset. Åge Utnes har i hovedsak planlagt og bygd opp et nytt arkivsystem for organisasjonen Ungdom for fri aktivitet. Åge Utnes måtte slutte som avtalt ved inngåelse av arbeidsavtale.

B. S., Personalseksjonen, Trondheim kommune, 14.11.89

Arbeidsbekreftelse

Åge Utnes, f. 21.09.59, har vært i arbeid i Trondheim kommune i tidsrommet 14.01.86-31.03.88. Han hadde Uffa-huset som tjenestested.

Åge Utnes måtte slutte p.g.a. opphør av tilsagnsmidler fra Arbeidsformidlingen i Trondheim.

B. S., Personal- og organisasjonsseksjonen, Trondheim kommune, 16.03.90

Attest

Ungdomsårskomitéen 1985

I Trondheim formannskaps møte den 17.01.1985 ble det enstemmig vedtatt å nedsette en "Ungdomsårskomite," slik sammensatt:

  • 1 repr. foreslått av ungdomsrådet
  • 1 repr. foreslått av idrettsrådet
  • 1 repr. foreslått av Uffa
  • 1 repr. foreslått av fritidsklubbene
  • 1 repr. foreslått av musikkrådet
  • 3 repr. fra avd.styret Kirke, kultur og fritid, ordføreren som rådets formann
  • K. A., KKF, oppnevnt til komiteens sekretær.

Åge Utnes ble av Uffa (Ungdom for fri aktivitet) oppnevnt som denne organisasjonens representant.

K. A., Avdeling kirke, kultur og fritid, KKF, Aktivitetskontoret, 23.03.90

Bekreftelse

Ungdom For Fri Aktivitet er en løs sammenslutning av interessenter for frie ungdomsaktiviteter i Trondheim.

Åge Utnes har deltatt i ulike aktiviteter ved Uffa i perioden 26.6.1982 til 31.12.1988. Siden gjenoppbyggingen av Uffa i Innherredsveien startet i desember 1982, har han som frivillig drevet med byggearbeider, regnskap, konserter og generell administrasjon.

I perioden han var ansatt, 14.1.1986 til 31.3.1988, hadde han ansvar for arbeidsledelse, budsjettering, byggeplanlegging, praktisk gjennomføring av konserter med kjøring av lyd, igangsetting av vårt studio, og han har stått for mye av vår kontakt med Trondheim kommune og sentrale myndigheter.

Etter mars 1988 ble hans oppgaver gradvis overdratt til andre personer.

T. M. og M. N., brukerrepresentanter, 28.02.89

Egne kommentarer:

Uffa er et selvstyrt aktivitetshus, og mitt engasjement ved Uffa varte fra midten av 1982 og ut 80-tallet.

Fra desember 82, da Uffa etablerte seg i nytt hus på La'mon, fikk jeg ansvar for bandrommets økonomi og husets hovedregnskap. Selvstendige enheter – som kafé, bandrom, konsertgruppe, galleri og bokkafé – mottok midler fra hovedbudsjettet etter vedtak på allmøtet. Ganske snart fikk jeg ansvar for den daglige kontakten med kommunen, annen administrasjon og generell drift av huset.

Våren 83 bygde vi bandrom i kjelleren. Etterpå fulgte jeg renoveringen av kaféen, utvidelsen av kjøkkenet og ombyggingen av teaterrommet til konsertlokale, dels som snekker, dels som arbeidsleder og koordinator. Entusiasme preget miljøet på Uffa, og lokalene ble ofte tatt i bruk før de var ferdigstilte.

I 84 begynte jeg å mikse lyd, og i løpet av 85 og 86 bygde vi opp en akseptabel PA og et lite 8-spors studio. Med knappe budsjetter lyktes vi etter hvert å skape en bra scene for aktuell musikk.

Ellers er det over tjue år siden okkupasjonsbølgen nådde Norge. Noen av de aktive på midten av åttitallet jobber med Uffas historie.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* CV-logo (Byen er ikke langt unna, men selv liker jeg å bo på landet)

Lang innsats og lite penger, det var åttitallet for de av oss som hang igjen i ideologiene

Ta en titt på attester for relevant arbeidserfaring!

Lenke til attest for arkivutvikling ved Uffa, 1989
Lenke til attest for arbeidsledelse, regnskap og lydteknikk ved Uffa, 1986-88
Lenke til attest fra Ungdomsårskomitéen, 1985-86
Lenke til bekreftelse på håndtering av administrative oppgaver, informasjonsarbeid, bygging og lydarbeid, Uffa 1982-88

Lydkjøring etter Uffa:

Etter Uffa tok jeg noen års pause fra lydkjøring, før jeg begynte igjen på Svalbard. (Deretter tok jeg pause igjen frem til 2002.)

[ til toppen ]

Her er du nå :: aage.no » no » cv » relevant » Uffa :: Ungdom for fri aktivitet

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden