Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Isbjørnen kan være leken det ene øyeblikket, og en gal morder det neste

Engasjement for Norsk Polarinstitutts Svalbardavdeling :: NPS

Jeg hadde flere ulike oppdrag for Norsk Polarinstitutts Svalbardavdeling, NPS, blant annet to perioder som feltassistent og en periode med database- og tekstarbeid.

Attest 19.12.97

Åge Utnes har utført feltarbeid for Norsk Polarinstitutt på Svalbard i perioden 22-26. mai og 11-24. oktober 1997. Til sammen omkring 20 dagsverk.

Arbeidet har bestått av følgende:

  • Fangst av ismåke og polarmåke ved hjelp av strikknett ved Adventpynten. I den forbindelse har han fått erfaring i bruk av strikknett som metode for levendefangst av fugl, blodprøvetaking, ringmerking og uttak av biometriske mål
  • Innsamling av polarmåkeegg i forbindelse med miljøgiftanalyser på holmene langs Nordenskiöldkysten
  • Taksering av sjøfugl i Isfjorden i oktober
  • Avliving av havhest, rype og polarlomvi i forbindelse med innhenting av åte til "levendefeller" for fjellrev
  • Fjellrevstudier som innebefattet håndtering av levende rev, merking og biometritaking samt bruk av radiotelemetri for studier av revens bevegelser

Under nevnte feltarbeid har Åge fått god erfaring i bruk av gummibåt, aluminiumsbåt og snøscooter. Arbeidet ble utført i perioder med til dels krevende forhold både til sjøs og på land. Åge har utført assisterende og selvstendige arbeider på en meget ryddig og god måte.

J.E. H., avdelingsdirektør, og G. B., forskningstekniker

[ til toppen ]

Attest 03.05.96

Åge Utnes har arbeidet som vitenskapelig assistent på timebasis hos oss i perioden 19. februar til 31. mars. Han har arbeidet med underlagsmaterialet for vår årlige, engelskspråklige utgivelse Research in Svalbard, RiS'96.

Benyttede dataverktøy har vært Oracle database og Microsofts Word for Windows tekstbehandler og Excel regneark. Oppdraget har stilt krav til oversikt og årvåkenhet for logiske endringer på detaljnivå. Arbeidet har blitt utført til vår fulle tilfredsstillelse.

B. F., avdelingsdirektør

Egen kommentar

Publikasjonen RiS'96 ble brukt til å informere ulike lands fagmiljø om hvilke prosjekt som var på gang på Svalbard det året. Jeg fikk brukt engelsk, norsk og tysk som arbeidsspråk. Arbeidet med RiS'96 passet perfeksjonisten i meg godt: nøyaktighet kombinert med database- og tekstarbeid.

Nettsteder:    www.npolar.no er et bra utgangspunkt for saklig informasjon om Arktis!    og    * Lenke til et nettsted om Svalbard :: Ymse om Svalbard :: Isbjørnen kan forøvrig veksle mellom lek og rovmord i løpet av et sekund!    (Klikk på ikonene!)

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Her er du nå :: aage.no » no » cv » relevant » NPS :: Norsk Polarinstitutts Svalbardavdeling

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden