Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Et skilt i British Museum i London :: Ikon fra nettsidene www.publiclettering.org.uk

Betingelser for bruk © Juridiske begrensninger

Viktig! Hvis du bruker dette nettstedet godtar du følgende betingelser:

Gjeldende lover

Nettstedet blir administrert i henhold til norsk lov. Hvis du velger å bruke nettstedet fra et annet land, gjør du det på eget initiativ. Du (brukeren) er selv ansvarlig for å følge gjeldende lokale lover. Brukeren er enig i at enhver uoverensstemmelse om disse betingelsene, inkludert kjøp av tjenester som er beskrevet på nettstedet, underlegges norsk lov, og at eventuell rettslig behandling skjer ved norsk domstol.

Generelt

Endringer på nettstedet kan skje når som helst og uten forvarsel. Ved å oppdatere denne teksten kan jeg også revidere betingelsene for bruk av nettstedet. Teksten gjelder og er bindende for deg fra det øyeblikk de er lastet opp på nettstedet. Du bør derfor besøke denne siden fra tid til annen for å lese betingelsene. Brukerbetingelser kan bli satt til side eller skjerpet av særskilte merknader på enkelte sider på nettstedet.

Bruk av nettstedet og eierskap

Du får se på og laste ned materialet på nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk. Da må du beholde all informasjon om opphavsrett, nettadresse og andre merknader om eierskap både i originalmaterialet og i alle kopier av materialet.

Materialet på nettstedet må ikke på noen måte endres, reproduseres, vises offentlig, fremføres eller distribueres, eller på annen måte brukes til offentlige, institusjonelle eller kommersielle formål, inkludert undervisningsøyemed. Uautorisert bruk av materialet kan være ulovlig i henhold til lover om opphavsrett, mønstervern, varemerke eller annen beskyttelse av immaterielle verdier.

Teknisk kvalitet på nettstedet og risiko

Materialet på nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Materialet leveres "som det er," uten noen form for tilsagn eller garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert underforståtte garantier for egnethet til et bestemt formål, salgbarhet eller brudd på patent- og opphavsrettigheter. Jeg påtar meg ikke noe ansvar med hensyn til fullstendigheten eller nøyaktigheten i materialet på nettstedet. Bruk av materialet skjer på egen risiko.

Bruksrett til innsendt material

Ved å sende inn kommentarer, opplysninger og annet gir du meg rett til å bruke materialet. Du gir meg lov til å reprodusere, tilpasse og oversette det hele eller deler av materialet, og rett til å bruke det på nettstedet eller i andre sammenhenger som jeg vurderer som relevant. Samtidig garanterer du at:

 • det innsendte materialet er din eiendom og at du har rett til å sende det til meg,
 • jeg kan offentliggjøre det uten å betale deg eller dine partnere for retten til å bruke det,
 • du vil holde meg skadesløs om tredjepart skulle finne på å gå til søksmål mot meg på grunn av innhold i eller eiendomsretten til materialet,
 • materialet ikke inneholder noe som er straffbart eller uegnet for offentliggjøring, og at
 • du har undersøkt materialet og står inne for at det ikke inneholder virus, ormer eller annet som kan skade eller føre til forstyrrelser i bruk av program- eller maskinvare.

Jeg har ikke anledning til å etterprøve rettslige forhold rundt tilsendt material, og er ikke ansvarlig for innholdet i materialet. Etter forgodtbefinnende kan jeg når som helst endre eller fjerne innsendt material fra nettstedet.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Koblinger til dette nettstedet

Enhver som lenker til nettstedet må overholde gjeldende lover og følgende retningslinjer for lenker:

Et eksternt nettsted kan lenke til mitt nettsted, men ikke gjengi innhold fra nettstedet, forutsatt at det ikke:

 • åpner noen av mine sider i egne rammer (frames);
 • gir inntrykk av at jeg går god for innholdet på det eksterne nettstedet;
 • gir et uriktig bilde av samarbeid eller sammenheng med meg;
 • benytter logo eller andre deler av min layout uten etter skriftlig tillatelse;
 • gjengir uriktig informasjon om meg eller mine tjenester; eller
 • har et innhold som er aggressivt eller usmakelig, og det eksterne nettstedet bør ha et innhold som er passende for alle aldersgrupper.

www.aage.no © 2000-2008

Koblinger til andre nettsteder

Lenker og koblinger til tredjeparts nettsteder er tatt med som service overfor brukeren. Når du får tilgang til et nettsted som ikke tilhører meg, må du være klar over at det er uavhengig av meg og at jeg ikke har noen kontroll over innholdet på nettstedet. En lenke til tredjeparts nettsted betyr ikke at jeg tar ansvar for innholdet på eller bruken av et slikt nettsted. Det er ditt eget ansvar å forsikre deg om at materialet du velger å bruke er fritt for virus, ormer, trojanske hester eller annet som kan gjøre skade.

Begrensning av ansvar

Mine leverandører, jeg selv eller andre parter som er nevnt på nettstedet, kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte eller avledede skader som måtte oppstå som følge av bruk, av å ikke kunne bruke, eller som resultat av bruk av nettstedet mitt, andre hyperlenkete nettsteder, eller materiell eller informasjon som finnes på noen av disse stedene, verken basert på garanti, kontrakt eller andre juridiske teorier, og uavhengig av kjennskap til muligheten for slike skader. Dette inkluderer, uten begrensning, skader som skyldes tap av fortjeneste, forretnings- eller driftsavbrudd eller tap av programmer eller andre data i informasjonsbehandlingssystemet.

Hvis bruk av materialet eller informasjon fra dette eller et hyperlenket nettsted resulterer i behov for service, reparasjon eller retting av utstyr, programvare eller data, påtar du deg selv alle kostnader i den forbindelse.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* Logo for sidekartsidene

Litt om lovverk for beskyttelse av data:

Straffelovens § 145 er en ærverdig bestemmelse, i dens opp­rinnelige ord­lyd vernet den mot den som "uberettiget bryder Brev eller annet lukket Skrift eller baner seg Adgang til en andens til­laasede gjemmer." Populært blir den kalt brev­brudds­paragrafen ...

Stormaskinen er jo et slags "til­låst gjemm," og i 1979 fikk be­stemmelsen et til­legg som gjorde at det nå også rammet den som "skaffer seg ad­gang til inn­holdet av en lukket med­delelse eller opp­tegnelse når dette regulært bare er til­gjengelig ved sær­skilt utstyr."

Fritt etter professor dr.juris. Jon Bing ved Institutt for retts­informatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hentet fra et debatt­innlegg i avisen Dagens Nærings­liv for lør­dag 1. februar 2003, s. 3.

[ til toppen ]

Her er du nå :: aage.no » no » sidekart » juridiske forhold

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden