Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Televimsen presenterer undersider i cvseksjonen

Ungdomsteamet i Ytre Namdal :: ungdomskonsulent :: attest 01.08.2000

Det bekreftes at Åge Utnes, født 21.09.1959, har vært ansatt i 100% stilling som ungdomskonsulent i Ytre Namdal fra 25.08.1999 til 30.06.2000.

Stillingen er organisatorisk underlagt styringsgruppen for "Prosjekt interkommunalt ungdomsarbeid i Ytre Namdal," og i det daglige underlagt Oppvekstsjefen i Vikna kommune. I faglige spørsmål støtter konsulenten seg på oppnevnte prosjektgruppe og Ungdomsteamet i Ytre Namdal.

Ungdomsteamet er tverretatlig og satt sammen av fagfolk som jobber med barn og unge i kommunene Leka, Nærøy og Vikna. På stats- og fylkesnivå består teamet av representanter for Lensmannsetaten, Den norske kirken, aetat, spesialpedagoger og rådgivere fra Val og Ytre Namdal videregående skoler. Kommunene er representert ved kulturkontorene, helse- og sosialavdelingene, skolehelsetjenesten, rådgivere fra skolene samt de interkommunale barnevern- og pedagogiskpsykologiske tjenestene for Ytre Namdal.

Arbeidsoppgavene for ungdomskonsulenten har vært tiltaksarbeid, bestående av videreføring av rusforebyggende arbeid, videreutvikling og iverksetting av nye forebyggende tiltak, lederfunksjon i Rørvik ungdomsklubb og støttefunksjon overfor Leka og Nærøy ungdomsklubber. Utadrettet arbeid er vektlagt, bestående i å være kontaktperson for ungdom, å drive oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøene og koordinering av foreldretiltak. Saksbehandling og sekretærarbeid for ungdomsteamet er lagt til stillingen.

Stillingen som er ungdomskonsulent er finansiert som et spleiselag mellom kommunene Vikna, Nærøy og Leka samt Ytre Namdal videregående skole, foreløpig for en periode på 2 år. Stillingen har medført en del arbeid på kveldstid og i helgene. Prosjektperioden ble avsluttet 31.12.1999, og stillingen har i vinter vært i en omorganiseringsfase.

Utnes har utvist stort engasjement i en utfordrende stilling. Han har utført arbeidet på en tilfredsstillende måte.

R.H. O., rådmann

Egne kommentarer

Jeg fikk ti hyggelige måneder med ytternamdalsk ungdom. "Prosjekt interkommunalt ungdomsarbeid i Ytre Namdal" gikk mot slutten, og de unges ve og vel kom litt i bakgrunnen på grunn av de organisatoriske omstendighetene rundt stillingen.

Faglig sett ble stillingen styrt av ungdomsteamet. Teamet var spennende, men kanskje for bredt sammensatt til at det kunne bli dynamisk eller effektivt. Ungdomsteamet hadde ikke noe formelt mandat og var ikke vedtaksdyktig. Men det var svært interessant å se samarbeidet mellom instansene på nært hold. Noen av etatene hadde vanntette skott, mens andre hadde styringssignaler om å gå nye veier. Teammøtene ble preget av profesjonelt betinget uro.

Administrativt var stillingen lagt inn under Vikna kommune. Oppvekst- og kulturavdelingen var under omlegging, med tilhørende vakanser. Det var også en nyttig erfaring at administrasjonen og fagteamet hadde ulike oppfatninger om hvilke tiltak og virkemidler som skulle iverksettes blant de unge. Jeg la faggruppens vurderinger til grunn for det praktiske arbeidet som ungdomskonsulent.

Etter at arbeidsforholdet formelt var avsluttet, jobbet jeg to uker gratis for å følge opp enkelte ungdommer og avvikle nedprioriterte oppgaver.

Ytre Namdal ligger på grensa til Nordland og består av kystkommunene Leka, Nærøy og Vikna, med om lag 10.500 innbyggere.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Rørvik sentrum

Rørvik sentrum ...

Ta en titt på attester for relevant arbeidserfaring!

Ungdomskonsulent i Ytre Namdal, 1999-2000 :: Lenke til attest

Ytre Namdal er forfatterne Olav Duun og Magnhild Haalkes rike. Men Aksel Sandemoses "En flyktning krysser sitt spor" og George Orwells  "Animal Farm" kan også være god ballast.

Hadde jeg hatt mer forstand, skulle jeg vel også ha takket nei til en del av de oppdragene som ble lagt frem.

[ til toppen ]

Her er du nå :: aage.no » no » cv » relevant » UT :: Ungdomsteamet i Ytre Namdal

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden