Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Televimsen presenterer undersider i cvseksjonen

Røyrvik kommune :: kultur- og museumsleder :: attest

Limingen, 30. januar 2006

Røyrvik kommune har hatt Åge Utnes, født 21.9.1959, i vikariat som kultur- og museumsleder i 100% stilling fra 11.11.2004 til 11.11.2005.

Røyrvik er en fjellkommune som ligger nordøst i Nord-Trøndelag, på grensen til Nordland og Sverige. Kommunen har 550 innbyggere og forvalter et areal på 1587 kvadratkilometer. Kommunen er en innfallsport til Børgefjell nasjonalpark, og næringslivet preges av energiproduksjon, primærnæring med reindrift og utmarksturisme.

Stillingen som kultur- og museumsleder ligger til sentraladministrasjon og er direkte underordnet rådmannen. Arbeidsoppgaver er saksbehandling for kulturlivet i sin fulle bredde. Arbeidet krever evne til å ta initiativ, konsekvenstenkning og å jobbe selvstendig med videreutvikling av ansvarsområdet. I tillegg til daglig drift av kulturkontoret og bygdemuseet, kan følgende oppgaver til stillingen nevnes;

  • Sekretærarbeid for utvalget "Komite for kultur og trivsel"
  • Sekretærarbeid for styringsgruppen for Den samiske historien i Røyrvik kommune og omegn
  • Ledelse av kommunens ungdomsarbeidere
  • Kontaktperson for bygdekino, fylkesteater og andre kulturelle arrangement
  • Fordeling av kommunale kulturmidler
  • Gi innspill til budsjettreguleringer i løpet av driftsåret
  • Samarbeidsoppgaver med andre kommuner i Indre Namdal og våre nabokommuner i Sverige

Åge Utnes har revidert kommunens konsesjonsvilkår for film og videogram. Videre har han bidratt positivt til god utveksling mellom bofast- og reindriftskulturen. Mot slutten av engasjementet jobbet han også med oppdatering av kommunens nettsider.

Røyrvik kommune har i løpet av engasjementet lært ham å kjenne som en pålitelig, nøyaktig og lojal person med evne til å få med seg både detaljer og ivareta de lange vyer. Vi har satt pris på hans jevne og humørfylte innsats. Faglige uenigheter har vært håndtert på et ordentlig og profesjonelt vis.

Røyrvik kommune har fått positive tilbakemeldinger på hans yrkesrolle og virke, er godt fornøyd med innsatsen og kan anbefale Åge som arbeidstaker.

O.J. R.

Rådmann

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Her er du nå :: aage.no » no » cv » relevant » RK :: Røyrvik kommune

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden