Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
 

Kulturproduksjon

Tenesta er suspendert!

Produksjon omfattar organisering, gjennomføring eller kontroll av konsertar og andre tilskipingar.

Eg kan ta ansvar for heile eller delar av tilskipingar – frå planlegging, vurdering av kostnader og budsjettering; PR og kontakt mellom artistar, teknikarar og tilskiparar; til avvikling, rekneskap og evaluering, til dømes

 • konsertar med lyd- og lyskjøring
 • konferansar og seminar
 • teateroppsetjingar
 • å lage rutinar for periodiske tilskipingar

Realkompetanse

Tenesten er basert på røynsle, mellom anna

 • som driftsteknikar med ansvar for vedlikehald og utleige av lyd-, lys-, kino- og sceneteknisk utstyr ved Grimstad Kulturhus, 2001-03
 • tilskipingar retta mot unge som Ungdomskonsulent i Ytre Namdal, 1999-2000
 • som materialforvalter for Kulturstyret på Svalbard, med ansvar for å gjennomføre den tekniske delen av Solfestuka'97, 1996-97
 • som medtilskipar av prosjekt retta mot unge og studentar i Trondheim, 1986-94
 • som støttespelar for allmenne (og spesielle) tiltak innan
  • musikk
  • performancekunst med multimedia
  • friteater
  • offentleg diskusjonsforum
  • arkitektur
 • oppbyggjing og drift av allaktivitetshuset Uffa i Trondheim, 1982-89
 • Hard Rock Kafé i Trondheim, 1978-81

Formell kompetanse

Produksjonar kan kombinerast med administrasjon og praktisk arbeid.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Her er du no :: aage.no » nn » tenester » kulturproduksjon :: produksjon av konsertar og tilskipingar

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen