Gå rett til innhaldet på sida, eller til utvida navigasjon for vevstaden!

Åge No © 2000-2008 Vel storleik: [ S ][ vanleg ][ L ]( ? )
 
 

Språkvask og kvalitetskontroll

Tenesta er suspendert!

Språkvask omfattar både praktisk arbeid med tekstar og rettleiing i språklege val.

Praktisk støtte kan vere å

  • sjekke rettskriving på norsk, engelsk og tysk
  • rydde og tydeleggjere bodskap og innhald
  • lage betre rammeverk
  • betre logisk samanheng og heilskap
  • prioritere og organisere tekst
  • spisse hovudbodskap
  • etterkontrollere ferdig produkt / revidere sider

Rettleiing i språklege val kan vere bevisstgjering av stil, språkreglar og -vett.

Røynsle

Formell kompetanse

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* Logo for konsulentsidene

Målsetjinga er å vekke sovande kunnskap om språk!

[ til toppen ]

Her er du no :: aage.no » nn » tenester » språklege tenester

Sist endra 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelegheit : Søk på vevstaden!
Ser sida rar ut? Trykk F5 og/eller F11 eller prøv å endre storleiken på vindauget! Kjem du over inkvart anna tullete, så send meg ein e-post! :: Blogg!
Til toppen