Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Televimsen presenterer undersider i cvseksjonen

281 » Kunst- og idéhistorie « Våren 2003

Pensum, høsten 2001. Fagansvarlig: Torild Gjesvik. Høgskolen i Telemark, Bø

Bøker

 • * Engelstad, Arne: Interart. Gjennom epokene med litteratur, bildekunst og musikk. Bergen: Fagbokforlaget, 2000, s. 5-13 og 61-225
 • * Svendsen, Lars Fr. H.: Kunst. En begrepsavvikling. Oslo: Universitetsforlaget, 2000. Kap II, III, V og VI.
 • * Thiis-Evensen, Thomas: Europas arkitekturhistorie fra idé til form. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1995, s. 116-160.

Artikler i kompendium

 • Bø-Rygg, Arnfinn: "Institusjonen kunst", i Bø-Rygg, A. og Sørby, H. (red.): Kunst og kulturformidling, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, s. 11-26.
 • Christensen, Otto: "Har fremveksten av det moderne synet på kunsten og kunstneren skapt en formidlingskrise?" Upublisert foredrag, s. 1-18.
 • Elias, Norbert: Mozart. Genialitet og samfunn. Oslo: Aschehoug, 1991, s. 13-54.
 • Fer, Briony: "Introduction", i Frascina et al.: Modernity and Modernism. French Painting in the Nineteenth Century, New Haven & London: Yale University Press, 1993, s. 2-49.
 • Iversen, Irene: "Kjønn og estetikk. Feministiske teorier om litteratur og fortolkning", i: Krogh, T.: Historie, forståelse, fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, Oslo: Ad Notam, Gyldendal, 1996, s. 407-441.
 • Krogh, Thomas: "Kan smak diskuteres? Kant og estetikken på 1700-tallet", i: Krogh, T.: Historie, forståelse, fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, Oslo: Ad Notam, Gyldendal, 1996, s. 354-370.
 • Reinton, Ragnhild Evang: "Charles Baudelaire og den litterære modernismen", i: Krogh, T.: Historie, forståelse, fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, Oslo: Ad Notam, Gyldendal, 1996, s. 372-394.
 • Aarseth, Asbjørn: "Periodisering i de estetiske disiplinene", i: Meyer (red.): Estetikk og historisitet, Bergen, Oslo: NAVF, 1990, s. 115-127.

Kort cv, eller fullt cv som nedlastbar pdf-fil. (Du trenger Acrobat Reader.) Livet som flytdiagram, et liv med arrangementer.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* CV-logo (Byen er ikke langt unna, men selv liker jeg å bo på landet)

Titler der forfatternavnet er merket med * fås kjøpt i bokhandelen. De øvrige titlene samles i kompendier.

[ til toppen ]

Her er du nå :: aage.no » no » cv » utdanning » pensum » 281 ::

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden