Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Televimsen presenterer undersider i cvseksjonen

Fagbeskrivelser

Her følger en beskrivelse av noen av de fagene jeg har avlagt eksamen i. Ved å følge lenkene finner du mer informasjon om fagene og lærestedene.

Høgskolen i Telemark

Målet med studiet kulturfag er å kvalifisere for arbeid i det offentlige og private kulturfeltet. Studenten skal utvikle en helhetlig forståelse for kulturlivet, endringsprosesser og tendenser samt vilkår for kulturen i samfunnet.

Studiet i kulturarbeid retter seg mot arbeid i kulturformidlingsinstitusjoner (for eksempel museum, kulturhus, festivaler), prosjektrettet virksomhet og frivillige organisasjoner samt arbeid i offentlig kulturadministrasjon på kommune- og fylkesplan.

Studiet legger stor vekt på å se kulturlivet i et analytisk perspektiv. Studenten skal i løpet av studiet utvikle evnen til å diskutere, analysere og reflektere. Studiet skal også utvikle studentens kompetanse som iscenesetter og formidler. Dette krever kunnskap både om det som skal formidles og om målgruppa for formidlinga. Kunnskap vokser i spiraler av handling og refleksjon. (Laud i snitt).

Leser du nynorsk og vil du vite mer om fagene?

Det Historisk-Filosofiske Fakuletet ved NTNU

Språklig kommunikasjon legger vekt på språket i bruk, og på hvordan lingvistisk og sosial, utenomspråklig kontekst styrer valget av lingvistisk form i videste forstand. Sentrale begreper er språkhandlinger, implikaturer, relevans og informasjonsstruktur.

Emnet Kulturforståelse drøfter – med utgangspunkt i europeisk, kinesisk og arabisk kultur – hvorledes slektskap, sosial organisasjon og ideologi preger en kultur. Siktemålet er å formidle en generell kulturforståelse som bakgrunn for internasjonalt arbeid. Faget ligger under Sosialantropologisk institutt, og det undervises i faget enkelte semestre. Våren 1994 var professor Jan Brøgger foreleser.

Studiet Tysk grunnfag er primært et praktisk språkstudium som er delt i fire emner. Grammatikk består av grunnkurs, fordypningskurs, grammatisk analyse og fonetikk. Litteratur gir et bilde av tanker og problemer som har preget europeisk tyskspråklige kultur og dens historiske og samfunnsmessige bakgrunn fra ca. 1800. Landeskunde er et slags samfunnsfag, og kunnskaper i Praktisk tysk må til.

Examen philosophicum kalles også "Ex.phil" eller forberedende. Faget besto av tre vekttall filosofi, to vekttall logikk og en valgfri, tovekttalls tilleggsenhet.

Bildemediekunnskap 1 tilsvarer i dag faget Visuell kommunikasjon. Faget består av en stillbildedel og en film- og fjernsynsdel. Stillbildedelen tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i bilder: analytisk, teoretisk og historisk. Film- og fjernsynsdelen gir en grunnleggende innføring i de levende bildenes estetikk og historie, gjennom eksempler på ulike uttrykksformer innenfor film, fjernsyn og video på den ene siden, og gjennom teoretiske og analytiske tilnærminger på den andre.

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

* CV-logo (Byen er ikke langt unna, men selv liker jeg å bo på landet)

Kultur- og kommunikasjonsfag. Ta en titt på attester for utdanning!

Om å kombinere studier med jobb:

Gjennom praktisk arbeid omsettes teori til konkret kultur.

Kontakt med vitenskapelige miljø gir nødvendig påfyll og perspektiv om arbeidet blir for rutinepreget ...

[ til toppen ]

Her er du nå :: aage.no » no » cv » utdanning » fagbeskrivelser

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden