Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
* Drakten og doajde er ment som hommage til samer og dekor på siden

Innledning til obligatorisk semesteroppgave i Samisk kulturkunnskap, vinteren 2002-2003

Oppgave: Samene og samisk kultur har i flere hundre år vært studert av forskere fra ulike vitenskaper. Drøft trekk ved denne forskningen og hvordan den har endret seg over tid.

[...]

Avsluttende kommentarer (reformulert)

Eldre forsknings maleriske beskrivelser (av samer og deres kultur) har i de senere år blitt utfylt med forskning med strengere krav til metode. Endringer i metodevalg og kritisk gjennomgang av tidligere forskning synes å medført en revurdering av forestillinger om det samiske. Sentrum for forskningen er flyttet fra storbyene sørpå til våre dagers kjerneområder for samisk kultur. Flyttingen har kanskje bidratt til bedre samsvar mellom kart og terreng.

Samene har tradisjonelt vært organisert i mindre samfunn og adskilte grupper, spredt over store områder med stor variasjon i tilpasning til lokale forhold og i kulturuttrykk. Det synes godt dokumentert at nomadiske samer i flere hundre år har brukt landskapet på tvers av politiske grenser. Man kan snakke om et felles pan-samisk rom.

Det politiske bildet er ganske annerledes i dag enn under den kalde krigen, og vi har sett endringer forsvars- og utenrikspolitikk i nordområdene. Nasjonsbegrepet er svekket, og det kan synes som om regionsbegrepet er på vei inn. Med økt internasjonalisering er behovet for avgrensning mot nabofolk og minoriteter mindre.

Tidligere politisk polarisering er delvis erstattet av en åpnere diskusjon. Norsk kultur er i dag sammensatt og ikke nødvendigvis ensartet. Vår tids pluralitetet åpner for at samisk kultur over tid kan få større spillerom. Eidheim (1993) oppfordrer den samiske eliten til å skape et nytt masterparadigme gjennom å kombinere bricolage med ingeniørkunst.

Her kan du velge mellom å lese besvarelsen på skjerm eller laste den ned som pdf-dokument (31kb). Teksten ble skrevet i januar 2003

Kommentar, juli 2004:

Avslutningen over er reformulert i juli 2004. I den originale besvarelsen finner jeg en del syntaktiske feil. De får stå (for å være tro mot kilden). Språklig sett er teksten preget av folkelige a-endinger. Da teksten ble skrevet jobbet jeg også med å oversette bokmålssidene på nettstedet til nynorsk, og jeg var vel litt språklig forvirret og vél samnorsk innstilt ...

[ til toppen ]

www.aage.no © 2000-2008

Her er du nå :: aage.no » no » cv » utdanning » oppgaver » Samisk kulturkunnskap :: Innledning

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden