Velkomne til ei nynorsk tekstside for vevstaden!

I 2004 blei dei nynorske nettsidene lagt til rette for folk med behov for spesielle tilpassingar.

På ei eiga side finn du meir informasjon om korleis vevstaden er lagt til rette for brukarar av assisterande teknologi. Du kan òg ha nytte av vegleiinga på hjelpesida.

PDF-filer blir opna ei eigne vindauge. Nesten all informasjon i slike PDF-filer finn du elles òg på dei vanlege nettsidene i HTML-sidene.

Finn du noko som ikkje fungerer, så send meg ein e-post!


Tre andre sider med motsvarande informasjon er òg lett tilgjengelege:


Denne sida er sist endra 25. oktober 2007  ©