Gå rett til innholdet på siden, eller til utvidet navigasjon for nettstedet!

Åge No © 2000-2008Velg skriftstørrelse: [ S ][ vanlig ][ L ]( ? )
 
Åge No :: November 2003

Vikariat som kultur- og museumsleder i Røyrvik kommune

Åge Utnes
PB 10
3833
Bø i Telemark

Sandefjord, 18. oktober 2004

Røyrvik kommune
7898 Limingen

Vikariat som kultur- og museumsleder i Røyrvik kommune

Med dette søker jeg vikariatet som kultur- og museumsleder i Røyrvik kommune, utlyst på nettsidene til aetat. Samtidig takker jeg for hyggelig samtale med rådmann Ole Jørgen Rødøy i dag.

Som formell og faglig bakgrunn har jeg 50 vekttall språk- og kommunikasjonsfag fra Universitetet i Trondheim, og 42 vekttall kulturfag fra Høgskolen i Telemark, Bø. Studiet i Bø er administrativt rettet, og de siste årene har jeg lest fordypningsfag ved siden av full jobb.

I stillingen ser jeg først og fremst utfordringer som kan passe til min praktiske bakgrunn, i krysningspunktet mellom frivillig organisasjonsliv og offentlig forvaltning. Siden syttitallet har jeg lagt til rette for og jobbet frem noen hundre arrangement innenfor scenekunst og som populærvitenskapelige seminarer, utstillinger, konferanser og festivaler. Ved siden av har jeg jobbet med PR og markedsføring for frivillige lag og organisasjoner på semiprofesjonelt nivå. Jeg er godt vant til å drive research, håndtere større mengder med informasjon, samarbeide med vidt forskjellige folk, omsette ideer til praktisk handling og foreta fortløpende vurdering.

Blant annet kom fleksibilitet og nøyaktighet godt med da jeg jobbet på Svalbard rundt midten av nittitallet. Som materialforvalter for kulturstyret jobbet jeg med lokale og gjestende utøvere, bisto ved kulturutvekslinger og tok på kort varsel ansvar for den tekniske biten av Solfestuka 97. For Norsk Polarinstitutt gjorde jeg feltarbeid og forarbeidet til en vitenskapelig trykksak rettet mot internasjonale forskermiljø.

Sist vinter var jeg en kort tid engasjert som daglig leder ved Studentersamfunnet i Stavanger, Folken. Før dette arbeidet jeg ved Grimstad Kulturhus, hvor jeg tok imot husets gjester og koordinerte vedlikehold av utstyr og scene. Riksteatret var blant våre faste kunder, og jeg forberedte hus og utstyr til tre kortfilmfestivaler. Jeg vurderte hvilke tiltak som var nødvendige for gjennomføring av arrangement, og veiledet leietakere etter behov. Før dette jobbet jeg som konsulent for det interkommunale og tverretatlige Ungdomsteamet i Ytre Namdal.

Nysgjerrighet på ulike miljø har gjort meg til en utadvendt person som møter folk med en profesjonell serviceinnstilling, uten å miste glimtet i øyet. Av type er jeg generalist med sans for systematisk arbeid og måloppnåelse. Videre har jeg gode nettverk innen kultur, er faktaorientert, beskrives som viderekommen på data, jobber kreativt i team, trives best med kvalitet, tenker langsiktig og kan tiltre på kort varsel. For tiden er jeg på flyttefot, men ta gjerne kontakt på telefon 911 22 123!

Beste hilsen

Åge Utnes (sign.)

Kort cv, eller fullt cv som nedlastbar pdf-fil. (Du trenger Acrobat Reader.) Livet som flytdiagram, et liv med arrangementer.

[ til toppen ]

Her er du nå :: aage.no » jobb » Vikariat som kultur- og museumsleder :: Røyrvik kommune

Bokmålssidene er sist justert 28. september 2008  ©  Åge No : XHTML : Relaxed : CSS : 508 : WAI-A : Om tilgjengelighet! :: Blogg!
Til toppen av siden